UPS Αδιάλειπτη Παροχή Ενέργειας

Τι είναι το UPS;

Το UPS προέρχεται από τα αρχικά Uninterruptible Power Supply δηλαδή Αδιάλειπτη Παροχή Ενέργειας.

Το UPS, είναι μια συσκευή που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και χρησιμοποιείται σε συσκευές ή εγκαταστάσεις όπου η απότομη διακοπή ρεύματος μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων, καταστροφή συστημάτων ή άλλες βλάβες.

Συστήματα UPS: Πως μπορούν να προστατέψουν τον εξοπλισμό σας;

Τα UPS προστατεύουν τις συνδεδεμένες σε αυτά συσκευές ή μηχανήματα από τα εξής προβλήματα:
1. Διακοπή Ρεύματος: Ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στον εξοπλισμό. Με τη χρήση UPS η συσκευή ή η εγκατάσταση συνεχίζει της λειτουργία της χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια παύση.
2. Στιγμιαία χαμηλή τάση: Ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων σε υπολογιστές και τρεμόπαιγμα του φωτισμού, εδώ το UPS παρέχει τη σωστή ηλεκτρική ενέργεια ρυθμίζοντας την τάση.
3. Στιγμιαία υψηλή τάση: Μπορεί να προκαλέσει φθορά και ζημιές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ακόμα και σε όλη την εγκατάσταση. Εδώ επίσης το UPS παρέχει τη σωστή ηλεκτρική ενέργεια ρυθμίζοντας την τάση.
4. Σταθερά χαμηλή τάση: Η χαμηλή τάση μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες ή υπερθέρμανση κάποιων συσκευών προκαλώντας φθορές. Το UPS λειτουργεί προστατευτικά διορθώνοντας την τάση.
5. Σταθερά υψηλή τάση: Η υψηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή να καταστρέψει τους λαμπτήρες. Εδώ επίσης το UPS λειτουργεί προστατευτικά διορθώνοντας την τάση.

Μερικές εφαρμογές των συστημάτων UPS είναι στους υπολογιστές, στα κέντρα δεδομένων, στις τηλεπικοινωνίες, στις τράπεζες, στα νοσοκομεία , στα εργοστάσια, στο στρατό, στη ναυτιλία, στα γήπεδα, αλλά και όπου υπάρχει η ανάγκη για αδιάλειπτη τροφοδοσία.

Πώς να επιλέξετε ένα σύστημα UPS;

Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε συσκευής πρέπει να επιλέγεται και UPS ανάλογης ισχύος και χαρακτηριστικών. Η επιλογή ενός UPS εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων:

Το είδος της εφαρμογής (π.χ. οικιακή χρήση, βιομηχανική χρήση, Η/Υ, Υποδομές Data Centers κλπ.).
2. Το πλήθος, το είδος και η κρισιμότητα των φορτίων της εγκατάστασης.
3. Η αυτονομία του συστήματος που απαιτείται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
4. H ζητούμενη απόδοση του συστήματος και τα ευρύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

 

Βασικές κατηγορίες

UPS VFD
Τα UPS VFD είναι διαθέσιμα με μονοφασική είσοδο και μονοφασική έξοδο με ισχύ από 400 έως 1.600 VA, είναι ιδανικά για τη χρήση σε συσκευές μικρής ισχύος. Όλα τα UPS VFD διαθέτουν τη λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης κατά την οποία το UPS επαναλειτουργεί αυτόματα όταν αποκατασταθεί το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

On Line UPS
Τα On Line UPS προσφέρουν τη μέγιστη προστασία στα φορτία τα οποία υποστηρίζουν, από όλα τα προβλήματα του δικτύου τροφοδοσίας. Η πληθώρα των μοντέλων και των τεχνικών τους χαρακτηριστικών δίνουν λύση σε κάθε απαίτηση για προστασία και αδιάλειπτη τροφοδοσία.

Modular UPS
Τα Modular UPS έχουν τη δυνατότητα να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης αυξάνοντας: την ισχύ, το επίπεδο εφεδρείας και την αυτονομία των συσσωρευτών με την απλή προσθήκη επιπλέον μονάδων UPS ή συσσωρευτών . Με αυτό τον τρόπο υπάρχει βελτιστοποίηση στην αρχική επένδυση όσο και στο συνολικό κόστος κτήσης χωρίς υπερδαστασιολόγηση.

Industrial UPS
Τα Industrial UPS έχουν δημιουργηθεί ειδικά για το κρίσιμο βιομηχανικό περιβάλλον με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες και απαιτήσεις.

Emergency Solutions
Το UPS CSS είναι ένα ειδικό UPS εφεδρικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας σχεδιασμένο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN50171 για τα συστήματα φωτισμού ασφαλείας.

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε τις προσφορές μας για Riello iPlug εδώ.

Δείτε τις προσφορές μας για Riello NetPower εδώ.

Δείτε τις προσφορές μας για Riello Sentinel Pro OnLine εδώ.

 

 

Γράφτηκε από:

avatar

Σχεδιασμός, υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων, εγκαταστάσεις, υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής και δικτύων για παροχή λύσεων υψηλού επιπέδου προς τους τελικούς πελάτες σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.