Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών Merus

 

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Πως αντιμετωπίζονται οι αρμονικές παραμορφώσεις;

ΕΝΕΡΓΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ MERUS

 

Πώς λειτουργεί το ενεργό φίλτρο αρμονικών Merus;
Τα ενεργά φίλτρα αρμονικών Merus συνδέονται παράλληλα με τα φορτία που πρέπει να αντισταθμιστούν, μετρούν το ρεύμα του μη γραμμικού φορτίου και εγχέουν τις ίδιες αρμονικές, αλλά με αντίθετη γωνία φάσης. Το ρεύμα του ενεργού αρμονικού φίλτρου μηδενίζει με αυτόν τον τρόπο τα ρεύματα των αρμονικών συνιστωσών, επιτρέποντας μόνο το ρεύμα της βασικής συνιστώσας των 50 Hz να τροφοδοτήσει το φορτίο έτσι τα αρμονικά ρεύματα του φορτίου και μόνο το βασικό συστατικό ρεύματος συχνοτήτων αφήνεται να τροφοδοτηθεί από το σύστημα ισχύος.

Εκτός από την διόρθωση του ρεύματος και της τάσης με τη μείωση των αρμονικών, τα ενεργά φίλτρα παρέχουν επίσης γρήγορη αντιστάθμιση της άεργου ισχύος. Η αντιστάθμιση αέργου ισχύος σταθεροποιεί την τάση, μετριάζει την κυμάτωσή της αυξάνει τη χωρητικότητα ισχύος στο υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο και βελτιώνει τον συντελεστή ισχύος.

Βασικές λειτουργίες
Βελτιώνουν τον συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης
Ελέγχουν τις διακυμάνσεις της τάσης
Βελτιώνουν την κυμάτωση της τάσης
Εξισορροπούν το φορτίο

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Γράφτηκε από:

avatar

Σχεδιασμός, υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων, εγκαταστάσεις, υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής και δικτύων για παροχή λύσεων υψηλού επιπέδου προς τους τελικούς πελάτες σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.