25 Μαΐου σε ισχύ το GDPR

Στις 25 Μαΐου 2018 θα τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2016/679 ( Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 


Αφορά κάθε επιχείρηση ή οργανισμό (ανεξάρτητου μεγέθους ή μορφής) που επεξεργάζεται (συλλέγει) προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός
Δημιουργία κουλτούρας στη προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών.
Τήρηση απαιτήσεων και συμμόρφωση κάθε οργανισμού με το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής & Ελληνικής νομοθεσίας.
Προστασία υποδομών, δικτύων, επικοινωνιών, πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων.

Θέματα
• Ενημέρωση GDPR
• Καταγραφή Δραστηριοτήτων
• Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων
• Νομική βάση – Νομικές Υποχρεώσεις
• Συγκατάθεση
• Διαμοιρασμός Δεδομένων σε συνεργάτες
• Γνωστοποίηση παραβίασης – Διαρροή δεδομένων
• Γνωστοποιήσεις – Άδειες
• Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Πηγές:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε σχετικά άρθρα:
Πρακτικός Οδηγός στην προστασία δεδομένων – 10 τρόποι για να διατηρήσετε ασφαλή τα συστήματα ΙΤ σας
Υπηρεσίες και Τεχνικές Λύσεις από την Uniplus

Γράφτηκε από:

avatar

Σχεδιασμός, υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων, εγκαταστάσεις, υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής και δικτύων για παροχή λύσεων υψηλού επιπέδου προς τους τελικούς πελάτες σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.