Διάφορα

Γενικά θέματα άνευ κατηγορίας.

Λύσεις

, by

  ESA 2-Factor Authentication_GR_2018 ESET Endpoint Encryption_GR DO MORE_CyberSecurity_2019 BACKUP ASSIST_10_Brochure_ENG_un ESET Dynamic Threat Defense ESET EDR_Enterprise_Inspector_ENG ESET Mobile Security_Android SAFETICA DLP_GR SPAM TITAN_Gateway_eng XOPERO_overview_Eng SureColor-SC-T5400

GrandStream IP Τηλεφωνικό Κέντρο

, by

  Ο στόχος των IP Τηλεφωνικών Κέντρων είναι συνεργασία όλων των επικοινωνιών IP επόμενη γενιάς δηλαδή τεχνολογίες που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου με τα πλεονεκτήματα της υπάρχουσας υποδομής σταθερής και ασύρματης τηλεφωνίας, καταργώντας τα εμπόδια στην επικοινωνία και καθιστώντας ευκολότερη την επικοινωνία για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις όπου κι αν βρίσκονται. Η GrandStream …read more

Hewlett-Packard έλεγχος κεφαλών εκτύπωσης

, by

Ελέγξτε τις αγορές σας για να αποφύγετε τις πλαστές κεφαλές εκτύπωσης. Για την προστασία σας από την προμήθεια πλαστού εμπορεύματος πρέπει πριν από την αγορά να ακολουθείτε πάντα κάθε ένα από αυτά τα απλά βήματα. Διαβάστε τα βήματα της HP εδώ. Η αλήθεια για τη μελάνη! Όλες οι μελάνες και όλες οι εκτυπώσεις είναι ίδιες, σωστά; …read more

UPS Αδιάλειπτη Παροχή Ενέργειας

, by

Τι είναι το UPS; Το UPS προέρχεται από τα αρχικά Uninterruptible Power Supply δηλαδή Αδιάλειπτη Παροχή Ενέργειας. Το UPS, είναι μια συσκευή που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και χρησιμοποιείται σε συσκευές ή εγκαταστάσεις όπου η απότομη διακοπή ρεύματος μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων, καταστροφή συστημάτων ή άλλες βλάβες. Συστήματα UPS: Πως μπορούν …read more

Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών Merus

, by

  ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Πως αντιμετωπίζονται οι αρμονικές παραμορφώσεις; ΕΝΕΡΓΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ MERUS   Πώς λειτουργεί το ενεργό φίλτρο αρμονικών Merus; Τα ενεργά φίλτρα αρμονικών Merus συνδέονται παράλληλα με τα φορτία που πρέπει να αντισταθμιστούν, μετρούν το ρεύμα του μη γραμμικού φορτίου και εγχέουν τις ίδιες αρμονικές, αλλά με αντίθετη γωνία φάσης. Το ρεύμα του ενεργού αρμονικού φίλτρου μηδενίζει …read more

GDPR – Υπηρεσίες και Τεχνικές Λύσεις συμμόρφωσης

, by

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης ως προς την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Αναλυτική αναφορά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Τεχνολογικές λύσεις για συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Παραμετροποίηση σύμφωνα με τα υφιστάμενα συστήματα και την συμμόρφωση με τον …read more

Πρακτικός οδηγός στην προστασία δεδομένων

, by

10 τρόποι για να διατηρήσετε ασφαλή τα συστήματα ΙΤ σας  Η προστασία των συστημάτων IT σας μπορεί να γίνει περίπλοκη και απαιτεί χρόνο, πόρους και εξειδικευμένη γνώση. Αν έχετε προσωπικά δεδομένα στο σύστημά σας πρέπει να γνωρίζετε πως αυτά τα δεδομένα μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο και πρέπει να πάρετε τα αντίστοιχα μέτρα για να …read more

25 Μαΐου σε ισχύ το GDPR

, by

Στις 25 Μαΐου 2018 θα τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2016/679 ( Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.   Αφορά κάθε επιχείρηση ή οργανισμό (ανεξάρτητου μεγέθους ή μορφής) …read more